Hiển thị một kết quả duy nhất

16.037.000
8.367.000
34.880.000
.