SUPER BALANCED INTERCONNECT

Loại sản phẩm: Dây tín hiệu balanced

Xuất xứ: Mỹ

Super Balanced 1m (pr): 33,837,000 VNĐ

Super Balanced 1.5m (pr): 36,743,000 VNĐ

Super Balanced 2m (pr): 39,650,000 VNĐ

Danh mục:
.