Dây Tín Hiệu Super Phono Interconnect

Liên Hệ

Loại sản phẩm: Dây tín hiệu Phono

Xuất xứ: Mỹ

Super Phono 1m (pr): 19,303,000 VNĐ

Super Phono 1.5m (pr) : 21,241,000 VNĐ

Super Phono 2m (pr) : 23,179,000 VNĐ

Super Phono 10ft (pr): 27,054,000 VNĐ

Super DIN Termination Upcharge : 7,229,000 VNĐ

Danh mục:
.
Facebook messenger